REKONSTRUKCJA POSTACI TOWARZYSZA JAZDY PANCERNEJ

- założenia wstępne

 

Tworząc serię kolejnych artykułów tematycznych zależało nam na jak najskrupulatniejszym przedstawieniu kompletnego ruchomego dobytku towarzysza znaku pancernego, wedle aktualnej wiedzy historycznej, zweryfikowanej na bazie osobistych doświadczeń praktycznych autorów.

Stąd też hasła i opisy prezentowanych przedmiotów lub zagadnień zawierać będą procentowo minimum teorii na rzecz wiedzy praktycznej (dot. budowy lub funkcji i przeznaczenia). Idąc za tą koncepcją zrezygnowaliśmy z prezentowania zdjęć oryginalnych zachowanych przedmiotów kultury materialnej, wychodząc z założenia, że dużo bardziej kształcące, a zwłaszcza inspirujące dla chętnych do próby zajęcia się odtwórstwem historycznym, będzie obrazowanie poszczególnych zagadnień współcześnie wykonanymi, w pełni funkcjonalnymi replikami tychże przedmiotów.

Materiały użyte do ich wykonania najczęściej są tożsame z wykorzystywanymi w epoce, jakkolwiek w sposobie ich obróbki zwykle wykorzystywane są współczesne narzędzia i procesy technologiczne (garbowanie i wyprawa skór, pokrywanie metalami szlachetnymi, obróbka chemiczna) - wynika to przede wszystkim z faktu, że większość technik dawnych jest albo mało efektywna (dot. zwłaszcza obróbki precyzyjnej stali) lub wręcz szkodliwa dla zdrowia (np. lutowanie, pokrywanie metalami metodą ogniową).

Jakkolwiek prezentowane zdjęcia nie mają w założeniu celu komercyjnego, uznaliśmy za słuszne umieszczenie przy każdym nazwiska wytwórcy danego wyrobu. Ma to za zadanie udowodnić, że dużą część wyposażenia można niejako wykonać we własnym zakresie (oczywiście pod warunkiem rzetelnego podejścia do konkretnych zagadnień) a zatem w efekcie także i zachęcić do własnych prób w tym kierunku.

Mamy nadzieję, że zawartość okaże się dla Czytelników interesująca, będziemy przy tym wdzięczni za wszelkie merytoryczne uwagi z tym związane.

 

                                                                                                 Autorzy

 

podgladacz

 

<< powrót do Szabla i Koń