TOWARZYSTWO JAZDY DAWNEJ  zrzesza grupę ludzi zainteresowanych praktycznym podejściem do historii i obyczaju staropolskiego. Realizujemy to w formule określanej powszechnie jako rekonstrukcja historyczna. (więcej informacji tutaj) Publicznie spotkac nas można na rozmaitych imprezach plenerowych (inscenizacje batalistyczne, jarmarki historyczne), współpracujemy także, na niwie edukacyjnej, muzeami i in. ośrodkami naukowymi.

Profil grupy

Zdecydowaliśmy się na podjęcie próby odtworzenia uszykowania oddziału jednego z typów kawalerii autoramentu narodowego, a konkretnie jazdy pancernej (w epoce określanej w Koronie jako j. kozacka, na Litwie jako j. petyhorska), stanowiącej w XVIIw. wraz husarią tzw. "znaki poważne".

Wyszliśmy z założenia, że o ile tradycja samej husarii jest w świadomości zbiorowej (ukształtowanej głównie dzięki powieściom historycznym oraz ich ekranizacjom) całkiem mocno ugruntowana, o tyle wiedza o chorągwiach pancernych zanika - warto zatem zając się tym mocno zaniedbanym, acz chwalebnym elementem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 


Formuła

Główny nurt działalności Towarzystwa obejmuje zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej a także gromadzenie jak najrzetelniej wykonanych replik kultury materialnej interesującego nas okresu. Aspekt praktyczny opiera się tu przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności w jeĽdzie konnej oraz szermierce szabla polską.
Uczestnictwo we wszystkich rodzajach zajęc nie jest dla ogółu tworzących Towarzystwo obligatoryjne (jakkolwiek wskazane) - przyjęliśmy zasadę, aby każdy miał możliwośc realizowania i pogłębiania indywidualnych zainteresowań, chocby realizując własne autorskie projekty (np. łucznictwo, strzelanie z replik broni czarnoprochowej). Grupa ma zatem w założeniu formułę otwartą, jedynym warunkiem przystąpienia jest zgromadzenie minimum określonego sprzętu, dającego możliwośc uczestnictwa w wystąpieniach publicznych.  


Zajęcia i treningi

Treningi z jazdy konnej odbywają się raz w tygodniu na terenie ośrodka szkoleniowego "Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP" w Starej Miłosnej.

Grupa trenujących szermierkę szablą wywodzi się ze spośród uczniów prof. Wojciecha Zabłockiego, a odbywa zajęcia w ramach równoległego projektu rekonstrukcyjnego pod nazwą "Towarzystwo Szablistów" realizowanym przez Marcina Zabłockiego - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na sali szermierczej CWKS "Legia" w Warszawie.

 

Towarzystwo:

Krzysztof Brojek
Krzysztof Brojek
Konjo
Szymon Girtler
Szymon Girtler
Kasia Horwat
Kasia Horwat
Jacek Komuda
Jacek Komuda
Ewa Marynowska
Ewa Marynowska
Andrzej Mikiciak
Andrzej Mikiciak
Andrzej Mikiciak
Jeremi Mikiciak
Kajetan Ostrowski
Kajetan Ostrowski
Tomasz Rejf
Tomasz Rejf
Adam Rudawski (zdjęcie Kruka z WKS)
Adam Rudawski
Piotr Rydzewski
Piotr Rydzewski
Rafal Serowik
Rafał Serowik
Rafal Serowik
Adam Serowik
sri pacziji sangi
Sri Pacziji Sangi
Marcin Zabłocki
Marcin Zabłocki

Przeniesieni do rezerwy:

Dariusz Ostaszewski
Dariusz Ostaszewski