2-3 II 2008, ZDOBYCIE TYKOCINA

 

My, Jan Kazimierz, z Łaski Bożej Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Mazowiecki, Pruski, etc., etc.

Do Jaśnie Wielmożnego Pana Pawła Sapiehy,
Hetmana Wielkiego Litewskiego, Wojewody Wileńskiego.

In Nomine Domini. Życzemy  WMPanu łaski Bożej i zdrowia dobrego. Wiele nam P. Kotczyc, podstoli witebski, któregoś waszmość Pan wysłał ku nam z wieściami o sprawach komputu litewskiego powiadał. Że zaś wojna z Septentrionami natenczas omdlała przeto cały wysiłek możesz na Szweda obrócić. A że już i ninie zewsząd nas dochodzą, że siły jego za przyczyną poczynań Waszej Dostojności topnieją tedy o sprawę przyszłości udręczonej Ojczyzny coraz to bardziej spokojni jesteśmy. Da to Bóg, że niebawem całkiem nieprzyjaciela z królestwa naszego wyżeniem.
Obracajcie pilnie baczność ku Prusom jako to chocia Księcia Elektora Fryderyka z Królem Szwedzkim praktyki jawne i chocia po wyprawie JMPana Hetmana Polnego nieco już animuszu stracić musiał, jakkolwiek Xiążę Koniuszy Bogusław Radziwiłł wymknął się z niewoli naszej, jako to wiesz. Przecie X. Elektor Króla Szwedzkiego nie odstąpił i w pierwszej sposobnej chwili na wojska Waszej Dostojności uderzyć gotów.
Wieleśmy radzi iże wojska Waszej Dostojności w siłę rosną a powiadają nam ze dla przyczyny affektu Waszej Dostojności ku prostemu żołnierstwu wielceś od niego umiłowan. Daj to Boże Wszechmogący aby i przez to śluby nasze lwowskie dopełnione być mogły. Gotujcie dalej WMość nowe chorągwie wszelako co się zaległej kwarty tyczy gotowizny żadnej przekazać Ci natenczas nie możemy.
Z czego by i hałasy we wojsku powstać mogły duszą przecie mniemamy, że się to nie stanie.

                                                                                     Imieniem Pańskim błogosławię

                                                                                             Jan Kazimierz Król 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

W porównaniu z ubiegłorocznym, tegoroczny scenariusz imprezy tykocińskiej został poszerzony o kilka interesujących elementów. Sobotnia inscenizacja potyczki poprzedzona była rozbudowaną dramaturgicznie sceną przybycia na rynek hetmana Pawła Sapiehy z orszakiem (podobnie jak i rok temu w wykonaniu TJD) i przyjęcia przez niego delegacji mieszczan a następnie posłów szwedzkich, w niedzielę zaś odbyły się prezentacje grup odtwórczych, sympatycznie wpisane w formułę rodzinnego pikniku zorganizowanego dla mieszkańców miasta. TJD zaprezentowało tzw. "żywe muzeum" w postaci namiotu towarzysza jazdy pancernej wraz z wyposażeniem, w nim także odbyła się prelekcja.

Więcej zdjęć z imprezy w galeriach:

http://www.tykocin1425.az.pl/03_02_08_JDzd...lbum/index.html

http://www.tykocin1425.az.pl/03_02_08_JDzd...lbum/index.html

http://szuwarygoniadz.pl/tyko/index.html

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/tngall...5640&Ref=PH