PIKNIK WESOŁA - STAJNIA W STAREJ MIŁOSNEJ, 8 VI 2008

Tekst A. Mikiciak, zdj. E. Marynowska

Poproszeni o wzięcie udziału w odbywającym się na terenie naszego ośrodka jeździeckiego pikniku dla mieszkańców zorganizowaliśmy swoisty XVII-wieczny happening dla publiczności. Formuła "biwaku towarzyszy pancernych", przez zaprezentowanie życia codziennego żołnierzy epoki staropolskiej, wydaje się być - co potwierdzają doświadczenia - interesująca alternatywą wobec sztywnej ramy tradycyjnych pokazów, nawet jeśli publiczność nie zawsze od razu odważy się podejść by przyjrzeć się z bliska niecodziennemu dla nich zjawisku.