XVII - wieczne Spotkania w Iłży, 6-7 IX 2008

II edycja.

Zdjęcia: A. Mikiciak