FINAŁ PROGRAMU EDUKACYJNEGO - PAŁAC W WILANOWIE, 5 VI 2007.
                                  
Tekst: A. Mikiciak, zdj. J. Dudkiewicz, A. Mikiciak.

Towarzystwo zostało zaproszone przez Muzeum - Pałac w Wilanowie do opracowania scenariusza a następnie przeprowadzenia na terenie Parku imprezy zamykającej kolejny pałacowy sezon edukacyjny dla młodzieży.
Zaproponowaliśmy konwencję rekreacyjno-edukacyjną - uczniowie mieli okazję poznać na bazie osobistych doświadczeń wybrane zagadnienia z obyczajowości i sarmackiego życia codziennego. Przygotowaliśmy zatem zajęcia - mini warsztaty związane z kuchnią staropolską, tańcami, etykietą, XVII-wieczną modą i ubiorem szlachty, a także poddaliśmy ich nauce szermierki, musztry, obsługi ręcznej broni palnej i posługiwania się łukiem.
W przedsięwzięciu wsparły nas zaprzyjaźnione grupy odtwórstwa historycznego (Regiment Króla Jego Mości, Zaciężna Rota Piechoty Polskiej, Czehryński Pułk Kozaków Regestrowych, oraz Towarzystwo Szablistów).